Nazwisko*:
Imię*:
E-mail*:
Telefon kontaktowy (9 cyfr)*:
Adres zamieszkania
kod pocztowy i miejscowość*:  
ulica, nr domu nr lokalu*:    
Dane do faktury*:

Dane do faktury, jeżeli mają być inne, niż dane osoby rejestrowanej.
Nazwa:
kod pocztowy i miejscowość:  
ulica, nr domu nr lokalu:    
NIP:
Miejsce zatrudnienia*:
Ewentualnie inne:


Jeżeli została wybrana opcja "Jestem zatrudniony jako nauczyciel na terenie Warszawy", proszę podać dane adresowe szkoły:
Uwaga: Liczba miejsc hotelowych oraz hostelowych jest ograniczona. Zakwaterowanie będzie przydzielane zgodnie z kolejnością księgowania wpłat oraz dostępnością miejsc w wybranym standardzie. Preferowane miejsca zakwaterowania oraz informacje dotyczące osoby, z którą ma być dzielony pokój, prosimy podać w polu uwag formularza rejestracyjnego. Spełnimy je w miarę możliwości.
Nocleg*:


Dodatkowe uwagi i prośby:
Informujemy, że dane osobowe uczestnika konferencji są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10 (dalej „OEIiZK”).
Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest tutaj.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10 (dalej „OEIIZK”) w celach związanych z organizacją konferencji, zapewnieniem noclegu oraz w celach związanych z pozyskaniem finasowania z WCIES. *

Liczba miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń
Po wysłaniu zgłoszenia otrzyma Pani/Pan
potwierdzenie na adres e-mail podany w zgłoszeniu.