logotyp konferencji

Zgłoszenie na konferencję Majowe Mrozy w Warszawie & Kassk 2023 - edycja mazowiecka

Podstawowe informacje o uczestniku
Nazwisko:
Imię:
E-mail:
Telefon kontaktowy (9 cyfr):
Zatrudnienie
Dane adresowe
Nazwa:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Dane do faktury
Nazwa nabywcy
uczestnika:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
NIP nabywcy
(bez odstępów i myślników):
Dane odbiorcy faktury
takie same jak nabywcy:
Nazwa odbiorcy:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
NIP odbiorcy:
Dodatkowe informacje

Uwagi/prośby:

Wysyłając zgłoszenie potwierdzam zapoznanie się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych